Anestezİstanbul – Mart 2016

Kardiyopulmoner Resüsitasyon – 2015 Kılavuzu

Bildiklerimiz, bilmediklerimiz

Konuşmacılar: Kamil Pembeci, Mukadder Orhan Sungur, Tülay Özkan Seyhan