Anestezİstanbul – Nisan 2015

Postoperatif Analjezide Yeni Ufuklar

Konuşmacılar: Mukadder Orhan Sungur, Tülay Özkan Seyhan