Anestezistanbul Aralık 2013 – “Alerji”

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerji ve Anestezi’ye ayrılmış olan Anestezİstanbul toplantısından Prof.  Dr. Suna Büyüköztürk’ün alerji uzmanı gözüyle konuya yaklaşımını sunuyoruz.